نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی نیم کیلویی (تازه تولید نخوابیده)

490,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که در هیزه استراحت نکرده و تولید تازه

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی نیم کیلویی (پروبیوتیک یکسال خوابیده)

635,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که به مدت یکسال در هیزه استراحت کرده

روغن حیوانی سنتی گوسفندی یک کیلویی بانکه (پروبیوتیک یکسال خوابیده)

2,000,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 100% گوسفندی است که به مدت یکسال در هیزه استراحت کرده و عملیات پروبیوتیک

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی یک کیلویی بانکه (پروبیوتیک یکسال خوابیده)

1,470,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که به مدت یکسال در هیزه استراحت کرده

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی یک کیلویی (تازه تولید نخوابیده)

970,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که در هیزه استراحت نکرده و تولید تازه

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی یک کیلویی (پروبیوتیک دوماه خوابیده)

1,170,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که به مدت دوماه در هیزه استراحت کرده

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی یکسال خوابیده (هیزه 10 کیلوگرمی)

12,700,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که به مدت یکسال در هیزه استراحت کرده

روغن حیوانی سنتی کرمانشاهی یک کیلویی (پروبیوتیک یکسال خوابیده)

1,270,000 تومان
این روغن حیوانی از کره دوغی 40% گوسفندی و 60% گاوی است که به مدت یکسال در هیزه استراحت کرده