عنوان:فابریکا، پادشاه صبحانه ها
وب‌سایت:https://fabricafood.ir
ایمیل:shahr.mobl.iranian@gmail.com
پیش فاکتور سبد خرید
آدرس:شهرک صنعتی زاگرس، فاز 1 بلوک 58
کدپستی:12345678
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب